最後に勝つのは賢い者だ
“saigo ni katsu no wa kashikoi mono da”